Anmeldelse af arbejdsulykke

Actioncard

Målet med indsatsen

At sikre at arbejdsulykken anmeldes korrekt og sikre tilskadekomnes ret til erstatning.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig imod den ansatte, der har været udsat for en arbejdsulykke, og dennes leder.

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke kan være forårsaget af alle fysiske og psykiske hændelser eller påvirkninger. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig, og symptomerne skal komme inden for fem dage.
Hændelsen skal være sket under udførelse af arbejde for Rebild Kommune eller være relateret til arbejdet.
Rebild Kommune anmelder arbejdsskader i anmeldesystemet EASY på virk.dk, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Hvis der er mindst én dags sygefravær udover den dag ulykken indtraf.
  • Hvis der er sket en tydelig skade og risiko for varige mén.
  • Hvis der er en psykisk reaktion på baggrund af en pludselig opstået hændelse.
  • Hvis der er behov for behandling via autoriserede behandlere såsom læge, psykolog, fysioterapeut, kiropraktor eller lignende.

Handlinger

Arbejdsmiljøgruppen (leder/arbejdsmiljørepræsentant) anmelder arbejdsskaden i anmeldesystemet EASY. Ved registrering i EASY anmeldes skaden automatisk til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter ulykken.