Dødsfald på arbejdspladsen

Actioncard

Målet med indsatsen

Kontakte pårørende og informere medarbejdere.

Handlinger

  • Nærmeste leder kontakter pårørende (se ambulancebrev/pårørendebrev)
  • Nærmeste leder informerer medarbejdere om situationen
  • Ledelsen SKAL tilbyde medarbejderne muligheden for at vende reaktioner m.v.
  • Husk tilbud om opfølgende samtaler med medarbejderne
  • Ved død forårsaget af arbejdsulykke underrettes Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 48 timer
  • Der er desuden pligt til at anmelde via anmeldelsessystemet EASY.

Hvem afmelder indsatsen?

Nærmeste leder.