Krisekommunikation

Actioncard

Målet med indsatsen

Undgå, at krisen forværres på grund af for dårlig eller mangelfuld kommunikation.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig mod borgere og ansatte.

Handlinger

Medarbejder:

 1. Tag hånd om den akutte situation, og skab dig et første overblik over situationen.
 2. Kontakt til din nærmeste leder, og aftal den videre indsats og kommunikation.

Ledelse:

 1. Nærmeste leder kontakter centerchef, som vurderer kontakt til direktionen, borgmester eller udvalgsformand afhængig af krisens omfang.
 2. Leder/centerchef kontakter kommunikationskoordinator direkte på telefon:
  99 88 77 75 eller mobil 20 61 21 69.
  Uden for arbejdstid kontaktes chef for Fællescenter Sekretariat på telefon:
  Mobil 29 60 96 92.
 3. Kommunikation nedsætter krisekommunikationsteam, som organiserer arbejdet og fordeler opgaver efter den plan, der er beskrevet i indsatsplanen for krisekommunikation.
 4. Saml de mest relevante medarbejdere til et lokalt kriseteam, som koordinerer med en eventuel central krisestab.
 5. Fordel rollerne – hvem gør hvad, hvem er talsmand, hvem deltager i kriseledelsen.

Kommunikationskoordinatoren indgår i kriseledelsen alt efter, hvilket niveau opgaven løses på:

Ved grønt og gult beredskab indgår kommunikationskoordinatoren i centrenes egen kriseledelse.

Ved rødt beredskab indgår kommunikationskoordinatoren i krisestaben.

Hvem afmelder indsatsen

Ledelsen vurderer, hvornår dette akutte behov for krisekommunikation ikke længere er nødvendigt.

Gør vi selv

Sammen med krisekommunikationsteamet skaber vi et overblik over situationen:

 • Hvad er der sket?
 • Hvad, hvor, hvornår, hvor mange, hvor længe, hvorfor (formodet årsag?)
 • Hvad er seneste nyt?
 • Hvad ved vi endnu ikke?
 • Hvordan skal borgerne forholde sig?
 • Hvad gør kommunen nu?
 • Hvem kan man kontakte for mere information?
 • Hvornår opdaterer vi information næste gang? For eksempel på nettet eller ved pressemøde

Fremmed assistance

I helt ekstraordinære situationer kan KL’s pressekonsulent kontaktes.