Trusler om vold - konflikthåndterning

Actioncard

Målet med indsatsen

At nedtrappe konflikten, undgå evt. voldshandlinger.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Bibliotekets personale og bibliotekets brugere.

Handlinger

LEAP:
Lyt (hvad drejer det sig om)
Empati (ja, det kan jeg godt forstå…)
Acceptér/beklag (undskyld, det beklager jeg)
Præsenter nye muligheder (hvad kan vi gøre i stedet)

Ved optræk til vold – stop op, brug neutralt kropssprog og roligt stemmeleje. Skab afstand. Kald evt en på en kollega. Bring dig selv og evt. andre i sikkerhed.

Alamer politi 1-1-2

Gør vi selv

Bring dig selv i sikkerhed.
Forlad gerne stedet.

Fremmed assistance

Ved voldsepisoder skal politiet kontaktes. Akut 1-1-2 ellers kontakt Nordjyllands politi 96 30 14 48.
Desuden kontaktes nærmeste leder: Lone Skov 99 88 77 47/privat 23 25 68 39.

Monsido - statistik