Brand

Actionscard

Målet med indsatsen

At mindske risikoen for personskade og dødsfald som resultat af ildebrand.
At begrænse materiel skade.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig imod medarbejdere og borgere i kommunens kulturhuse og biblioteker.

Handlinger

Råb ”Hjælp det brænder”
Bring personer væk fra farezonen.
Udsæt ikke dig selv for risiko.
Evakuere gæster til det fri.
Alarmer ved at ringe til 1-1-2 (ved brug af interne telefoner ring 0-1-1-2)
Oplys: Dit navn, adressen du er på, brandens omfang, antal tilskadekomne, hvilket telefonnummer du ringer fra.

Gør vi selv

Hvis du kan brandbekæmpe uden at udsætte dig selv for risiko, så benyt lokalt brandbekæmpelses materiel: slangevinde, håndildslukker eller brandtæppe. Luk alle vinduer og døre til det brændende område, - men lås ikke.

Fremmed assistance

Vejled brandvæsnet frem til ulykkesstedet. Forsyn redningsmandskabet med information.
Kontakt nærmeste leder: Lone Skov 99 88 77 47 / privat 23 25 68 39.

Monsido - statistik