Generelle planer

Se hvilke generelle planer der gælder for Center Sundhed, Kultur og Fritid. De planer der gælder for alle drifts- og fællescentre finder du under 'Generelle planer for centrene'.

Fælles planer

De generelle planer der gælder for alle centrene finder du under menupunktet 'Generelle planer for centrene'.

Emnerne er:

 • Anmeldelse af arbejdsulykke
 • Dårlig medieomtale
 • Dødsfald på arbejdspladsen
 • Krisekommunikation
 • Læk af fortrolige oplysninger
 • Psykologisk krisehjælp
 • Vold og trusler
 • Vold eller seksuelle overgreb mod børn
 • Radikalisering
 • Indsatsplan for covid-19
 • Sundhedsberedskabsplan

Monsido - statistik