Strategi for konflikthåndtering

Strategi

Da vi aldrig helt vil kunne undgå konflikter i forhold til brugerne af bibliotekerne, er der forskellige muligheder for konfliktnedtrapning, der kan være  nyttige at kende.

Men! Er du alene og føler dig truet, så ring efter politiet!

Er der andre kollegaer eller lånere på biblioteket, så brug evt. dem som støtte.

Konfliktnedtrapning

LEAP

 1. Lyt – ”hvad drejer det sig om”?
 2. Empati – ”ja, det kan jeg godt forstå er irriterende”
 3. Accepter og beklag – ”Det beklager jeg – det må du undskylde”
 4. Præsenter nye muligheder – ”hvad kan ellers lade sig gøre”

Ofte springer man direkte fra 1 til 4, og så føler den anden person sig ikke hørt og forstået.

 • Ved optræk til vold
 • Lad være med at vise at du er bange
 • Vis neutralt kropssprog (obs. på skuldre, position, øjenkontakt, hænder)
 • Træk vejret roligt
 • Tænk dig om – hold gerne pauser
 • Hids dig ikke op
 • Glid af, glat ud og være neutral
 • Undgå videre diskussion
 • Lad være med at svare igen
 • Lad være med at skubbe igen
 • Informer kolleger og leder om situationen

Stop op!

 • Brug kropssproget og et roligt stemmeleje til at skabe ro og tid
 • Placer dig i passende afstand
 • Giv plads, så signalerer du respekt og ligeværdighed
 • Vær nærværende og lyttende

Krænkelser er et fælles anliggende

Har du været udsat for en krænkelse, så fortæl om det. Fortæl det til Lone eller en kollega – det er vigtigt, at vi ved, hvad der sker, så vi kan agere i forhold til det.

Den gode hjælp

 • Lad din omsorg være ”underlægningsmusikken”
 • 2 øren – én mund: spørg – lyt – lyt – spørg – lyt – lyt
 • Lad den anden være i fokus – spar selvbiografien
 • Tag imod det, som det fremtræder og giver mening for den anden – undgå dramatisering/bagatellisering
 • Oprethold en skelnen mellem fakta og tolkninger – og få gjort det konkret og eksemplificeret

Krisehjælp

Har du været udsat for krænkelser, er der mulighed for at få en samtale med en psykolog – Lone rekvirerer krisehjælp.

Vi registrerer og anmelder alle episoder, hvor medarbejdere udsættes for vold, trusler om vold, mobning eller chikane som arbejdsskade. Ved episoder med vold eller trusler om vold har leder sammen med arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant og den skadeslidte medarbejder ansvar for at lave en handleplan og vurdere, om episoden skal anmeldes til politiet.

Hvordan håndterer vi mobning/chikane internt på arbejdspladsen

Vi vil have et godt og sikkert arbejdsmiljø og en god trivsel på arbejdspladsen. At skabe det, er et fælles ansvar. Vores arbejdsplads skal være et sted

Vi vil have et godt og sikkert arbejdsmiljø og en god trivsel på arbejdspladsen. At skabe det, er et fælles ansvar. Vores arbejdsplads skal være et sted hvor, der er rart at være, hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt, også selvom vi er forskellige. Trivsel et fælles ansvar og vi accepterer på ingen måde vold, mobning og chikane internt på arbejdspladsen.

Der er tale om mobning/chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem. I tilfælde af, at der forekommer mobning/chikane på vores arbejdsplads, er retningslinjerne følgende:

 • Vi har alle et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis vi overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning/chikane. Man kan gribe ind i selve situationen, eller henvende sig til Lone, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Enhver henvendelse bliver behandlet fortroligt.
 • Hvis en medarbejde føler sig krænket og/eller chikaneret, har han/hun så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller ved at henvende sig til Lone, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.
 • Alle er forpligtiget til at tage enhver henvendelse om mobning/chikane alvorligt og til at behandle den fortroligt.
 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede medarbejdere findes en løsning på problemet.
 • I de tilfælde hvor der er behov for det, kan der hentes hjælp fra kommunens egne rådgivere, eller evt. ekstern rådgivning

Monsido - statistik