Indbrud

Actioncard

Målet med indsatsen

Anmelde indbruddet og begrænse evt. skader.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Bibliotekets personale.

Handlinger

Kontakt Nordjyllands politi på 96 30 14 48. Oplys om hændelsesforløb og hvad der evt. er stjålet.
Kontakt nærmeste leder: Lone Skov 99 88 77 47 / privat 23 25 68 39.

Gør vi selv

Tag evt. billeder af forholdene.
Når politiet har sagt ok for det, så begræns skadens omfang, fjern evt. glasskår og foretag oprydning.

Fremmed assistance

Kontakt Driftsheden på 99 88 93 74 for hjælp til afdækning af smadrede ruder osv.

Monsido - statistik