Skybrud og oversvømmelse - og andet voldsomt vejr

Actioncard

Målet med indsatsen

Opretholde normaldriften (infrastruktur, ældrepleje, drikkevandsforsyning, strømforsyning).

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Borgere, som er ramt af vejrhændelsen – særligt borgere som er strandet i uvejret eller som ikke modtager den normale pleje, mad eller medicin, når plejepersonalet ikke kan komme frem eller borgere som mister deres drikkevands- eller strømforsyning.

Handlinger

1. Genetablere normaldriften vha. vandpumper, nødgeneratorer, sandsække, mobile dæmninger og lignende (Beredskabet)
2. Afspærre veje, sikre veje, varsle politi/ambulancer om vejlukninger (RK - PBV)
3. Sikre drikkevandsforsyning/afværge drikkevandsforurening (RK - CNM)
4. Genetablere strømforsyning (Elforsyningen)
5. Forhindre kloakvand i bygninger (borgerne, Forsyningen)
6. Orientering til borgere, presse, borgmester, nabokommuner (RK - Kommunikation)

Gør vi selv

CNM – tjekke placering af drikkevandsboringer (er der fare for forsyningssikkerhed eller forurening).

Fremmed assistance

Beredskabet (evt. miljøvagt).

Monsido - statistik