Miljøuheld og forurening

Actioncard

Målet med indsatsen

Stoppe uheldet/forureningen.
Forhindre personskade og spredning.

Handlinger

1. Aktivere Beredskab og Miljøvagt via 112.
2. Hjælpe med oplysninger (f.eks. boringer, vandløb, lodsejere osv.).

Hvem afmelder indsatsen?

Beredskabet afmelder akutsituationen og opfølgningen overgår til det relevante center/team.

Gør vi selv

RK - CNM – hjælpe med oplysninger og informationer.
RK - CNM – Opfølgning efter akutsituationen.

Fremmed assistance

  • Beredskabet
  • Miljøvagten.

Monsido - statistik