Forurening af drikkevand

Actioncard

Situationen

Drikkevandsforurening konstateres normalt på baggrund af følgende:
1) drikkevandsanalyse viser overskridelser
2) forbrugere opdager smag/lugt ved vandet
3) uheld på/ved vandværket eller ved boringer
Styrelsen for patient sikkerhed er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med Styrelsen for Patient Sikkerhed.

Opgave

Action card benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre indenfor følgende intervaller:

E. Coli:                     En eller flere pr. 100 ml
Coliforme bakterier: > 20 pr. ml.
Kimtal v. 37 ºC:       > 50 pr. ml. (afgang vandværk)  
Kimtal v. 37 ºC:       > 200 pr. ml. (ledningsnettet) 
Kimtal v. 22 ºC:       > 500 pr. ml. (afgang vandværk)
Kimtal v. 22 ºC:       > 2000 pr. ml. (ledningsnettet) 

Kan også benyttes ved forurening fra virksomheder – uheld med olie- og kemikalietransport – svigt af vandforsyningen i længere tid.

Beredskabet iværksættes i de situationer, hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen (ved langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud), eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene.

Målet med indsatsen

Få rent vand ud til borgere og begrænse forureningen samt overholde lovgivning.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Borgere i det ramte område.

Handlinger

1. Vurdering af sundhedsfare
2. Løbesedler til borgere
3. Opsporing, årsag, tilsyn og nye vandprøver
4. Eventuel alternativ vandforsyning

Hvem afmelder indsatsen?

Forvaltningen CNM.

Gør vi selv

 • Logbog
 • Orienterer centerchef
 • Udstede kogeanbefaling eller drikkeforbud
 • Sikre at borgerne og følsomme borgere får besked (løbesedler, Facebook, radio)
 • Tilsyn og nye vandprøver
 • Vurdere og tolke analyseresultater
 • Evt. sikre alternativ vandforsyning

Fremmed assistance

 • Vandværker, Se kontaktliste på rebild.dk
 • Styrelsen for patient sikkerhed
 • Beredskabet (Nordjyllands beredskab)
 • P4 Nordjylland
 • TV2 Nord
 • Elforsyning

Monsido - statistik