Når vejret forhindrer affaldsindsamling

Actioncard

Målet med indsatsen

Forhindre ophobning af dagrenovation hos borgere.
Informere om driftsforstyrrelser.

Hvem er det, som indsatsen retter sig imod?

Affaldsteamet, kommunikationsmedarbejder, medarbejder(e) i Driftsenheden og medarbejdere hos renovatør.

Handlinger

Når vejret forhindrer normal afhentning af dagrenovation i længere tid (>2 uger).

1. Kontakt med renovatør for at klarlægge omfang og aftale alternative opsamlingssteder
2. Kontakt til Driftsenheden Containermand – opstille containere på genbrugspladser (ved helt usædvanlige vejrforhold evt. også andre farbare steder)
3. Kontakt til Driftsenheden Faggruppeleder natur og miljø – informere pladspersonale om tiltag
4. Kontakt til Kommunikation for at planlægge informationsindsats (hjemmeside, Facebook, sms/e-mail, radio)
5. Udfør planlagt Kommunikation

Hvem afmelder indsatsen?

Affaldsteamet.

Gør vi selv

Sende sms/email
Opdatere Facebook
Opdatere hjemmeside

Fremmed assistance

Renovatør dagrenovation – driftschef
CNM Facebook ansvarlig
CNM hjemmesideredaktør
RK Driftsenheden – Faggruppeleder Miljø og Natur
RK Driftsenheden – Containermand
RK Kommunikation – Mads Bang Pedersen

Monsido - statistik