Krisens økonomiske konsekvenser

Politisk prioritering og dækning for ekstraordinære økonomiske dispositioner.

Krisestaben skal sørge for, at der løbende er klarhed over de overordnede politiske prioriteringer samt sikre, at der er dækning for større, ekstraordinære økonomiske dispositioner, hvis dette er nødvendigt for, at den operative indsats kan forløbe effektivt.

Krisestaben bør være særlig opmærksom på følgende forhold:

  • Operative handlinger eller ressourceanvendelse, hvor det i situationen er uklart, hvem der skal betale
  • Operative dispositioner, som vil indebære store udgifter for kommunen, andre aktører eller for samfundet som helhed.