Bemyndigelse, handlinger og ressourceanvendelse

Krisestaben kan inddrage ressourcer fra decentrale enheder eller udpege enkeltpersoner, der skal inddrages i opgaveløsningen.

Dette gælder også personer, der ikke normalt er inddraget i krisestyringssammenhæng.

Det enkelte center eller institution iværksætter selv egne handlinger og ressourceanvendelse, indtil krisestaben beslutter andet. Handlinger skal så vidt muligt følge relevante underliggende planer.

Krisestaben kan centralisere beslutninger vedrørende handlinger og ressourceanvendelse i hele kommunen.

Monsido - statistik