Anmodning om bistand

Krisestaben bør i videst muligt omgang imødekomme relevant anmodning om bistand.

Ved relevante anmodninger om bistand fra decentrale enheder eller eksterne aktører skal krisestaben hurtigst muligt og i videst muligt omfang søge at imødekomme behovet, enten ved at omdisponere egne ledige ressourcer eller ved at videreformidle anmodningen til andre aktører.

Alle anmodninger om hjælp forelægges hurtigst mulig krisestaben, der tager stilling til de konkrete anmodninger ud fra situationsbilledet.

Monsido - statistik