Beslutning vedrørende handlinger og ressourceanvendelse

Krisestaben har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende kommunens handlinger og anvendelse af ressourcer.

De enkelte anmodninger om bistand drøftes som udgangspunkt på stabsmøderne. Ved akut behov for at iværksætte tiltag træffer stabschefen en beslutning og orienterer staben om det på næste stabsmøde.

Alle beslutninger noteres i logbogen og udarbejdes i nødvendigt omfang som skriftlige ordrer.

Monsido - statistik