Trusler om vold

Hvordan undgår vi konflikter og vold?

Målet med indsatsen

At nedtrappe konflikten, undgå evt. voldshandlinger.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Ungdomsskolens personale og brugere samt borgere i al almindelighed.

Handlinger

LEAP:
Lyt (hvad drejer det sig om)
Empati (ja, det kan jeg godt forstå…)
Acceptér/beklag (undskyld, det beklager jeg)
Præsenter nye muligheder (hvad kan vi gøre i stedet)
Ved optræk til vold – stop op, brug neutralt kropssprog og roligt stemmeleje. Skab afstand. Kald evt. på en kollega. Bring dig selv og evt. andre i sikkerhed.

Alarmér politi 1-1-2

Gør vi selv

Bring dig selv i sikkerhed.
Forlad gerne stedet.

Fremmed assistance

Ved voldsepisoder skal politiet kontaktes. Akut 1-1-2 ellers kontakt Nordjyllands politi  96 30 14 48 .
Desuden kontaktes leder, Jens S. Jørgensen 20615346 el. souschef, Trine Buus-Pedersen 41148372.

Monsido - statistik