Brand

Actioncard

Målet med indsatsen

At mindske risikoen for personskade og dødsfald som resultat af ildebrand.
At begrænse materiel skade.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig imod medarbejdere og borgere i kommunens og institutioner.

Handlinger

Råb ”Hjælp det brænder”
Bring personer væk fra farezonen.
Udsæt ikke dig selv for risiko.
Evakuere gæster til det fri.
Alarmer ved at ringe til 1-1-2 (ved brug af interne telefoner ring 0-1-1-2)
Oplys: Dit navn, adressen du er på, brandens omfang, antal tilskadekomne, hvilket tlf. nr. du ringer fra.

Gør vi selv

Hvis du kan brandbekæmpe uden at udsætte dig selv for risiko, så benyt lokalt brandbekæmpelses materiel: slangevinde, håndildslukker eller brandtæppe. Luk alle vinduer og døre til det brændende område, - men lås ikke.

Fremmed assistance

Vejled brandvæsnet frem til ulykkesstedet. Forsyn redningsmandskabet med information.
Kontakt leder, Jens S. Jørgensen 20 61 53 46 eller souschef, Trine Buus-Pedersen 41 14 83 72

Monsido - statistik