Dødsfald eller alvorlig ulykke - ansatte eller elever i ungdomsskolen

Actioncard

Målet med indsatsen

- At yde nødvendig førstehjælp hvis muligt.
- At sikre at informationen går ad de rigtig kanaler, og at der ydes den bedste
og hurtigste støtte og opmærksomhed til efterladte og pårørende.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig mod ulykkesramte, efterladte og pårørende samt til evt. vidner.

Handlinger

Hvis hændelsen er akut:

Stop ulykken
Giv livsreddende førstehjælp
Ring 1-1-2
Giv almindelig førstehjælp
Bevar roen og tal langsomt og beroligende
Lyt og informer den tilskadekomne om sagens udvikling.

Hvis hændelsen har passeret:

Forsøg at lytte opmærksomt og noter fakta og kontakt info.

Kontakt hurtigst muligt kontakt leder, Jens S. Jørgensen 20 61 53 46 eller souschef, Trine Buus-Pedersen 41 14 83 72

Gør vi selv

Begræns skadens omfang uden at udsætte dig selv for risiko Giv livreddende førstehjælp til evt. tilskadekomne
Dernæst almindelig førstehjælp.
Informer ledelsen hurtigst muligt. Dette gælder også ved alvorlige ulykker eller dødsfald i ferieperioder. Ledelsen kontakter pårørende og vurderer behov for støtte og opmærksomhed samt indhenter samtykke til den videre kommunikation om sagen til de berørtes netværk.
Herunder evt. køb af blomsterbuketter og evt. deltagelse fra kulturskolens side i begravelser og bisættelser.
Efterfølgende de briefes hændelsen med nærmeste leder så evt. behov for psykologisk bistand opdages.

Fremmed assistance

Ved ulykker med personskade ring 1-1-2
Ulykker med udelukkede materiel skade ring til Falck 70 10 20 30
Ungdomsskolens ledelse vurderer hvorvidt forvaltning og kommunikationsafdelingen også skal informeres.

Monsido - statistik