Kulturskolens kriseberedskab og sorgplan

Politik

Værdier 

Politikken er baseret på følgende værdier: 

 • Det er væsentligt at alle medarbejdere er klædt på til at agere kompetent i tilfælde af ulykker, dødsfald eller andre traumatiske hændelser. 
 • Det er væsentligt for alle medarbejdernes trivsel, at kommunikationen på arbejdspladsen baserer sig på en åben og ligeværdig dialog. Dette gælder i alle dagligdags forhold men i særdeleshed når opgaven handler om at støtte op om alvorlige ulykker, kriser og dødsfald hos personer med tilknytning til skolen. 
 • Det handler ikke kun om den person, der har været ude for en ulykkelig hændelse, men også om familien, kammeraterne, personalegruppen samt tilstedeværende, som evt. har overværet hændelsen. 
 • Sorgplanen er en slags beredskabsplan, som kan bruges som handleplan i den aktuelle situation. Planen beskriver rolle og opgavefordelingen i forbindelse med en ulykkelig hændelse. Sorgplanen er et fælles redskab, som alle ansatte på skolen bør kende og være ansvarlige overfor. 

Adfærd ved alvorlige ulykker

Generelt: Bevar roen og skab overblik over situationen

 • Stop ulykken 
 • Giv livreddende førstehjælp 
 • Skaf hjælp, ring 112 og kontakt derefter ledelse og kolleger 

Vær præcis i din information:

 • hvad er sket 
 • hvor er det sket 
 • hvor mange er skadet 
 • hvorfra ringes der 

Bliv ved ulykkesstedet. 

Efter ulykken 

Kulturskolens ledelse har ansvaret for skolens kontakt til pårørende og efterfølgende opfølgning.

Informerer også kulturskolens ledelse om eventuelle vidner til ulykken, som også kan have behov for at blive kontaktet. 

Hvis ulykken er af et sådant omfang, at der skal nedsættes et kriseteam kan kulturskolens ledelse udpege 
medlemmer til dette team.

Kulturskoleleder Morten Lønborg Friis 47 77 61 21 / 26 24 21 77 

Hvis kulturskolens leder ikke kan kontaktes, kontaktes Chefen for Center Sundhed, Kultur og Fritid. Lotte Worup Holt 99 88 75 55/40 23 44 87. 

Hvis undervisningen foregår decentralt, skal den decentrale institution også informeres.

Alvorlige begivenheder hos et barn og dets familie 

Når det erfares, at en elev eller en elevs familie er blevet ramt af en alvorlig hændelse kontaktes nærmeste underviser og kulturskolens ledelse.

Ledelsen er forpligtet på - i samarbejde med politiet - at orientere barnets forældre.

Kulturskolens ledelse aftaler med hjemmet:

 • Hvad der skal gøres 
 • Hvem der skal orienteres 
 • Om Kulturskolen skal påtage sig en informerende opgave i forhold til andre elever.

Når en elev mister en af sine nærmeste 

I dette tilfælde orienteres ledelsen. Ledelsen orienterer andre undervisere omkring eleven. 

Ledelsen orienterer den samlede medarbejdergruppe, hvis det er relevant.

Følgende kan overvejes 

 • Besøg i hjemmet 
 • Deltagelse i begravelse – ledelse, lærer og elever 

Når skolen mister en elev 

Ledelsen orienterer den samlede personalegruppe.

Eventuel indsats i forhold til familie og kammerater koordineres med ledelsen fra elevens folkeskole/gymnasium. 

Afleverer blomster og hilsener fra skolen.

Indhente oplysninger om begravelsen 

Afklaring af forældrenes ønske vedr. skolens deltagelse i begravelsen.

Når skolen mister en medarbejder 

Når dette sker, kontaktes skolens ledelse omgående.

Ledelsen informerer den samlede medarbejdergruppe.

Og aftaler plan for information til vedkommendes elever.

Ledelsen kontakter hjemmet for at vise deltagelse. 

Afleverer hilsener og blomster fra skolen.

Indhente oplysninger om begravelsen, hvem der kan deltage mm. 

Når skolen mister ... i ferien 

I dette tilfælde orienteres:

Kulturskoleleder Morten Lønborg Friis 47 77 61 21/26 24 21 77 
Eller centerchef Lotte Worup Holt 99 88 75 55/40 23 44 87

Det aftales, hvem der kontakter hjemmet for at

 • Vise deltagelse og indhente oplysninger 
 • Forhøre sig om begravelsen 
 • Sørge for blomster.

Umiddelbart efter ferien informeres den samlede medarbejdergruppe, og evt. berørte elevgrupper. 

Revideret 31.10.19

Monsido - statistik