Dødsfald eller alvorlig ulykke

Hændelse, der involverer Kulturskolens elever og ansatte

Målet med indsatsen

At yde nødvendig førstehjælp hvis muligt.
At sikre at informationen går ad de rigtig kanaler og at yde den bedste og hurtigste støtte og opmærksomhed til efterladte og pårørende.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen retter sig mod ulykkesramte, efterladte og pårørende samt til evt. vidner.

Handlinger

Hvis hændelsen er akut

Stop ulykken
Giv livsreddende førstehjælp
Ring 1-1-2
Giv almindelig førstehjælp
Bevar roen og tal langsomt og beroligende
Lyt og informer den tilskadekomne om sagens udvikling.

Hvis hændelsen har passeret

Forsøg at lytte opmærksomt og noter fakta og kontakt info.

Kontakt hurtigst muligt kulturskolens leder: Morten Lønborg Friis på 41 77 61 21, privat 26 24 21 77 eller (hvis dette ikke er muligt):

Centerchef Lotte Worup Holt 99 88 75 55 eller 40 23 44 87

Gør vi selv

Begræns skadens omfang uden at udsætte dig selv for risiko.
Giv livreddende førstehjælp til evt. tilskadekomne.
Dernæst almindelig førstehjælp.
Informer ledelsen hurtigst muligt. Dette gælder også ved alvorlige ulykker eller dødsfald i ferieperioder. Ledelsen kontakter pårørende og vurderer behov for støtte og opmærksomhed samt indhenter samtykke til den videre kommunikation om sagen til de berørtes netværk.
Herunder evt. køb af blomsterbuketter og evt. deltagelse fra kulturskolens side i begravelser og bisættelser.

Efterfølgende de briefes hændelsen med nærmeste leder så evt. behov for psykologisk bistand opdages.

Fremmed assistance

Ved ulykker med personskade ring 1-1-2.
Ulykker med udelukkede materiel skade ring til Falck 70 10 20 30.
Kulturskolens ledelse vurderer hvorvidt forvaltning og kommunikationsafdelingen også skal informeres.

Monsido - statistik