Retning

Når situationen er afklaret, opstilles de strategiske mål.

Strategiske mål

Hvad  ønsker vi at opnå med vores indsats i forhold til krisen?

Regler og værdier

Hvor langt må/kan/vil vi gå for at nå vores strategiske mål?

Strategiske partnere

Hvem kan hjælpe os med at nå vores strategiske mål?

Monsido - statistik