Bilag 13 - Krisekommunikation - actioncard

Allerførst skal du skabe overblik over situation.

Hvis der opstår en vanskelig eller kritisk situation i dit center eller på din arbejdsplads, skal I først skabe kontrol og overblik over situationen.

Dernæst skal I styre kommunikationen om krisen, så de vigtigste målgrupper får den rigtige information. Undgå, at krisen forværres på grund af for dårlig eller mangelfuld kommunikation.

Kommunikationsteamet kan hjælpe jer med at skabe et overblik over kommunikationen, for eksempel budskaber, målgrupper og relevante medier.

Sådan gør du, når krisen opstår:

Medarbejder:

 1. Tag hånd om den akutte situation, og skab dig et første overblik over situationen.
 2. Kontakt til din nærmeste leder, og aftal den videre indsats og kommunikation.

Ledelse:

 1. Nærmeste leder kontakter centerchef og vurderer kontakt til direktionen, borgmester eller udvalgsformand afhængig af krisens omfang.
 2. Leder/centerchef kontakter kommunikationskoordinator direkte på telefon:
  99 88 77 75 eller mobil 20 61 21 69.
  Uden for arbejdstid kontaktes chef for Fællescenter Sekretariat på telefon:
  99 88 92 12 eller mobil 29 60 96 92.
 3. Kommunikation nedsætter krisekommunikationsteam, som organiserer arbejdet og fordeler opgaver efter den plan, der er beskrevet i planen for krisekommunikation.
 4. Saml de mest relevante medarbejdere til et lokalt kriseteam, som koordinerer med en eventuel central krisestab.
 5. Fordel rollerne – hvem gør hvad, hvem er talsmand, hvem deltager i kriseledelsen.
  Kommunikationskoordinatoren indgår i kriseledelsen alt efter, hvilket niveau opgaven løses på:
  Ved grønt og gult beredskab indgår kommunikationskoordinatoren i centrenes egen kriseledelse.
  Ved rødt beredskab indgår kommunikationskoordinatoren i krisestaben.
 6. Sammen med krisekommunikationsteamet skaber I et overblik over situationen:
 • Hvad er der sket?
 • Hvad, hvor, hvornår, hvor mange, hvor længe, hvorfor (formodet årsag?)
 • Hvad er seneste nyt?
 • Hvad ved vi endnu ikke?
 • Hvordan skal borgerne forholde sig?
 • Hvad gør kommunen nu?
 • Hvem kan man kontakte for mere information?
 • Hvornår opdaterer vi information næste gang? For eksempel på nettet eller ved pressemøde

Monsido - statistik