Strømnedbrud

Actioncard

Hvilke services vil være berørt:

Hvis Rebild kommunes centrale lokationer ikke forsynes med bystrøm, kan det resultere i udfald på netværk, fastnettelefoni samt internetforbindelse.

Hvilke procedurer træder i kraft:

I tilfælde af manglende strømleverance, vil der gå besked til ansvarlige medarbejdere.
Teamets medarbejdere vil sammen med centerchefen træde sammen og vurdere skader samt reetableringsplan.

Forholdsregler

Rebild kommune har sikret alle større lokationer med batteri (UPS) der sikrer tilførsel af strøm til it-arbejdspladser i forhold til kortvarige udfald i strømleveringen.
I forhold til langvarige strømudfald er Rådhuset sikret med dieselgeneratorer (der må ikke bruges bio diesel), der automatisk går i gang ved længere udfald i strømleveringen. Dieselgeneratoren kan levere strøm til serverrum og switche.
I forhold til påfyldning af diesel er der lavet en aftale med Driftsenheden.

Nøglepersoner

  • Strømnedbrudsansvarlig medarbejder: Ole Flügel Ditlevsen, alternativ Rasmus Thomsen.

  • Ekstern leverandør: Michael Wulff (el), PM Energi (generator)

  • UPS Leverandør Schneider Electric, Køling Maetin Andersen +4572190130, Power Ivan Hansen +4572190450

  • Ansvarlig for udmelding: Servicedesk.

  • Igangsættelse af beredskabssituation, Funktionsleder IT og Digitalisering Preben Hellegaard, tlf. 40286719