Server/SAN/Storage nedbrud

Hvem gør hvad ved nedbrud af Server/SAN/Storage.

Hvilke services vil være berørt:

Hvis servere, SAN eller storage ophører med at fungere, vil der ikke være adgang til berørte basissystemer, fagsystemer eller filer.

Hvilke procedurer træder i kraft:

I tilfælde af nedbrud på servere eller SAN, vil der gå besked til driftsteam. Den ansvarlige medarbejder påbegynder reetablering.

Forholdsregler

I forhold til sikring af Rebild kommunes systemer og filer har Rebild Kommune en 4 timers serviceaftale på SAN og prioriteret hardware (jf. SLA). Der er ekstern backup på alle systemer.

 Nøglepersoner

  • Server/SAN ansvarlig medarbejder i It og Digitalisering: Rasmus Thomsen (backup Kim Bjørn).

  • Ekstern leverandør: ATEA og IBM.

  • Ansvarlig for udmelding samt evt. eskalation: Servicedesk.

  • Igangsættelse af beredskabssituation, Funktionsleder IT og Digitalisering Charles Lydersen tlf. 51167197