Nedbrud Exchange

Hvilke services vil være berørt:

Hvis Exchange ophører med at fungere, vil det påvirke den/de berørte lokationers mulighed for kommunikation og opgaveløsning.

Hvilke procedurer træder i kraft:

I tilfælde af nedbrud af Exchange, vil der gå besked til it-afdelingens drift afdeling. Den ansvarlige medarbejder etablerer alternativ miljø hurtigst muligt og backup genindlæses.

Forholdsregler

Exchange er etableret i en clusterbaseret løsning med 2 servere. Der er ekstern backup på alle systemer. Der er lokal backup af mails med vedhæftede filer.

Nøglepersoner

  • Ansvarlig medarbejder: Rasmus Thomsen (Kim Bjørn)

  • Ekstern leverandør: Edgemo

  • Ansvarlig for udmelding: Servicedesk

  • Igangsættelse af beredskabssituation Funktionsleder IT og Digitalisering Charles Lydersen mobil tlf.  51167197