Brand

Instruks

Ved ABA alarm

Ved alarm over det installerede ABA anlæg, bliver der automatisk afgivet alarm til Brandvæsnet

 • Gå til alarmanlægget ved hovedindgangen
 • Afstil alarmen 
 • Aflæs display
 • Gruppe nr.
 • Detektor nr.
 • Følg instruktionen i alarmskabet
 • Reeset ikke alarmen

Red/Evakuering

Hvis der er brand:

 1. Bring personer i det brændende område væk fra farezonen.
 2. Luk dørene og branddøren til det brændende lokale og område.
 3. Evakuer til nabobrandsektion eller udenfor
 4. bekæmp branden
 5. modtag brandvæsnet
 6. Kontakt Centerchef: Lotte Holt Worup, 99 88 75 55

Hvis ikke der er brand (blind eller falsk)

 1. Få personerne ud af lokalet med den aktiverede detektor.
 2. Hold lokalet under opsyn
 3. Afvent brandvæsnet

Bekæmp

Hvis branden umiddelbart kan slukkes – sluk branden med nærmeste egnede brandslukningsmateriale. Udsæt ikke dig selv for fare!

Begræns

Husk at lukke alle døre til det brændende lokale, men lås ikke døren.

Brandvæsen

Modtag brandvæsnet og vis evt. vej til den brændende del af bygningen. Forsyn redningsmandskabet med informationer, evt. oversigtstegninger fra brandskabet ved hovedindgangen og nøgler.

Monsido - statistik