Arbejdsulykke/arbejdsskade

Procedure

Indberetning af arbejdsulykke/arbejdsskade


Ved uheld/skade eller tvivl skal du (skadelidte) kontakte din nærmeste leder eller AMR.

Leder sørger for at anmelde skaden hurtigst muligt, dog senest 9 dage efter ulykken. Om muligt anmelder leder skaden sammen med dig (skadelidte). Leder anmelder skaden i anmeldelsessystemet EASY.

Vurdering om, hvorvidt ulykken/skaden kan godkendes til erstatning, varetages af Arbejdsskadeteamet hos Sedgwick Leif Hansen A/S efter arbejdsskadesikringsloven. Du (Skadelidte) vil modtage en kopi af anmeldelse i din egen E-boks.

Når leder har foretaget en anmeldelse, informerer leder AMR på mail om ulykken/skaden. Dette mhp at kunne trække statistikker og læring.

Alle anmeldte skader drøftes i det enkelte team mhp læring og forebyggelse. Leder sørger for, at dette sker.

Fast pkt. på LokalMED møderne om anmeldte arbejdsskader. Her informerer AMR om indberettede sager samt drøftes, hvorvidt der skal foretages yderligere tiltag.

Monsido - statistik