Ulykke med barn

Actioncard

Ulykker m.m. i forhold til børn anbragt på Børnecenter Himmerland

Hvis der sker en ulykke med et barn:

De medarbejdere som er på arbejde, skal skabe sig overblik over hændelsen og skadens omfang. Vurdere om der skal tilkaldes hjælp, fx kørsel til skadestue, ambulance e.l.

Afhængig af hændelsens karakter koordineres, blandt de medarbejdere som er på arbejde - herunder vurdering af om der skal indkaldes yderligere personale.

I koordineringen blandt personalet, er det vigtigt, at der bliver taget vare på den skadelidte og at der er personale til at give omsorg og sikkerhed til de børn der enten har overværet hændelsen eller er til stede på Børnecentret.

Der skal ske underretning til leder om hændelsen - Susanne Gert eller Eva Sørensen

Der foretages vurdering af om de medarbejdere der er på arbejde selv kan løse hændelsen eller om det er så kritisk, at der er behov for at ledelse kommer. Med baggrund i hændelsens omfang og karakter vurderes om der er brug for iværksættelse af krisepsykolog – dette både i forhold til børn og medarbejdere. (se side om krisehjælp i personalehåndbogen)

Der skal ske underretning til forældre/pårørende til barnet.

Afhængig af hændelsens omfang kontaktes anbringende kommune via Den Sociale Døgnvagt (kontakt 114  og bed om vagthavende i anbringende kommune) eller orientering førstkommende hverdag.

Der skal efterfølgende være en opmærksomhed på om børnene kan være berørte af hændelsen og har brug for yderligere omsorg, ”snak” om hændelsen samt en vurdering af om børnecentrets psykolog skal inddrages.