Brand i bygning – Rebild Skovhusevej 2

Actioncard

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Personale og børn på Børnecenter Himmerland

Handlinger

Check brandalarmcentralen (skabet ved personalestuen), se i display i hvilket område alarmen er udløst.
Nulstil klokker.
Undersøg omgående hvorfor alarmen udløses.
Ved brand følges evakueringsplan.
Sluk branden hvis det skønnes muligt med BCH slukningsredskaber.
Ved falsk alarm afblæses denne ved at ringe telefon 96 45 21 99 senest ét minut efter alarmen er gået i gang.

Gør vi selv

Tilstedeværende personale sørger for at evakuerer begge afdelinger.
Der sørges for at alle rum er tomme for børn og voksne.
De evakuerede samles ved flagstangen i haven ved fodboldbanen, og der laves en optælling.
Tag imod brandvæsenet og giv så mange relevante oplysninger som muligt.

Fremmed assistance

Leder informeres og vil hurtigst muligt komme tilstede eller sende anden repræsentant.
Der vurderes behovet for krisehjælp, akut eller efterfølgende.