Sammensætning af centrets krisestab

Den konkrete bemanding af krisestaben afhænger af krisens eller hændelsens art.

Det enkelte center beslutter hvem, der skal sidde i den lokale krisestab. Ud over centerchefen selv vil det typisk være relevante ledere, evt. beredskabskoordinatoren, evt. en konsulent og en eller flere nøglemedarbejdere, der repræsenterer den nødvendige sagkundskab.

Det er vigtigt, at den lokale krisestab udpeger en kontaktperson, som varetager forbindelsen til kommunikationsteamet i Fællescenter Sekretariat.

Centret udarbejder en kontaktliste – inklusive stedfortrædere - og sørger for, at den til enhver tid holdes opdateret.

Støttefunktion

Ved udarbejdelse af kontaktlisten bør indtænkes de evt. støttefunktioner for centrets krisestab, som bistår med praktiske og administrative opgaver, herunder mødeindkaldelse til virtuelle møder, evt. forberedelse af mødefaciliteter, logbogsføring / referat, koordineringsopgaver, opstilling af situationsbillede, kommunikation (inklusive kontaktperson til kommunikationsteamet i Fællescenter Sekretariat) samt informationsindsamling.