Afvikling af møder

Ved krisestabens første møde er det vigtigt at skabe et overblik over krisen, dens konsekvenser og interessenter.

Første møde i krisestaben

På første møde træffes beslutning om en række forhold:

  • Ansvar og roller
  • Omfattede institutioner mv.
  • Hvem varetager funktionerne som formand og talsmand (som udgangspunkt centerchefen, dog koordineres ekstern kommunikation altid med den ansvarlige direktør)
  • Fælles situationsbillede
  • Ressourceoverblik 
  • Koordinering med andre relevante myndigheder og organisationer
  • Opgaveoversigt og handlingsplan
  • Kommunikationsindsats, herunder interessentanalyse.