Indkaldelse

Centrene opretter egne krisestabe efter behov.

Centrets krisestab indkaldes efter aftale med ansvarlig direktør, og når centerchefen eller en af hende bemyndiget person giver besked om det. 

Nøglepersoner i centret skal straks underrettes om planens iværksættelse. De normale ledelsesforhold bevares i videst muligt omfang.