Ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuset

Hvis der udskrives ekstraordinært mange patienter fra sygehuset, skal denne plan følges.

Målet med indsatsen

Hvis der udskrives ekstraordinært mange patienter fra sygehuset, skal denne plan følges. Målet med indsatsen er at opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses på alle tider af døgnet.

Ved mange tilskadekomne og/eller mange akut syge patienter kan regionen være nødsaget til at udskrive patienter før tid. 
De fleste ikke-færdigbehandlede patienter vil fortsat have behov for pleje, observation og behandling. Dette vil resultere i, at kommunen skal varetage et større antal borgere med pleje- og/ eller behandlingsbehov.

Kommunen, Center Pleje og Omsorg, skal vurdere, hvilke patienter der kan flyttes til eget hjem eller få en midlertidig plads under perioden med pleje- eller sygepleje, medicinsk udstyr samt eventuelt lægemidler.

Kommunen, Center Pleje og Omsorg, er herudover forpligtet til at yde pleje, observation og behandling til de patienter, hvis indlæggelse udskydes i regionen.

Primært vil det være sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejen, som vil bistå disse patienter. Udover dette vil der være nødvendig inddragelse af øvrige samarbejdspartnere med fokus på tværfaglighed.

Dokumentationen og håndteringen af patientoplysningerne håndteres jf. gældende retningslinjer i Rebild Kommune.

Handlinger

• Personalekapacitet vil være betinget af sundhedslovsydelser samt pleje betinget af serviceloven. 
• Læg plan for pleje og behandling af patienten.

Hvis der udskrives patienter til et ældrecenter, stationeres et passende antal sygeplejersker og andre medarbejdere på stedet med det formål at medvirke til at modtage patienterne og lægge plan for pleje og behandling.

Hvad kan vi selv gøre?

  • Indkalder lederen og kontakter centerchef
  • Mobiliserer senge og pladser
  • Holder ro og tager hånd om eksisterende borgere på stedet

Fremmed assistance

  • Beredskab.
  • Sygehus.

Topledelse og kommunikationsafdelingen har koordineringsansvaret for pressekontakt.

Monsido - statistik