Hvis der kommer udbrud af Covid19 på et ældrecenter

Actioncard

Målet med indsatsen

Håndtering og pleje af borgere med Covid 19, som befinder sig på et ældrecenter eller i eget hjem.
Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for, at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger/fravær blandt sundhedspersonale.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Ældre og svage, der bliver syge af Covid 19, som kan få brug for ekstra sygepleje, hjælp til pleje og mad/ernæring. 

Handlinger

 • Alt plejepersonale og centerchefen skal orienteres om den ekstraordinære situation. Dette kan foregå ved at kalde personalet sammen eller kontakte dem telefonisk.
 • Orienteringen skal indeholde vejledning om Covid 19 forholdsregler for at forebygge yderligere smitte.
 • Hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus, skal du ringe på tlf. 32 32 05 11 for at afklare, hvilke dage, du skal testes. Herefter kan du bestille dine test på coranaproever.dk, hvor du kan få tider til PCR-test
 • Det anbefales også, at du bliver testet som nær kontakt, selv om du er blevet vaccineret.
 • Nedlukning af alle ikke kritiske besøg på alle ældrecentre, indtil der er overblik over situationens omfang.
 • Nedlukning af alle aktivitetstilbud på ældreområdet.
 • Nedlukning af hold træning i forbindelse med genoptræning.
 • Meddelelse til personalet i CPO om at begrænse fysiske møder mest muligt.
 • Meddelelse til tværgående funktioner om, at fysisk kontakt begrænses mest muligt.
 • Private erhvervsdrivende f.eks. frisører og fodterapeuter begrænses adgang i en periode.

Afbrydelse af smitteveje

I primærsektoren må borgerne ikke isoleres.

 • Borgere, der er smittet, opfordres til at blive på stuen, indtil de er raske. Hvis de opholder sig i fællesrum i sygdomsperioden, skal der rengøres og desinficeres på kontaktpunkter.

I nedenstående tilfælde må personalet ikke møde på arbejde:

 • Hvis du får symptomer, som kunne være Covid-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, vær særlig opmærksom på hygiejne og rengøring, og så skal du blive testet med en PCR-test.

Selv om du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var vaccineret.

 • Hvis din test er positiv, skal du straks gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørg for opsporing af dine nære kontakter. Dvs. de personer, som du risikerer at have smittet
 • Ved symptomer: Du regnes for smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed mv. Det kræver dog, at du forinden har været feberfri i 48 timer.
 • Ingen symptomer efter en positiv test: Hvis du ikke har haft symptomer, kan du ophæve din selvisolation 7 dage efter, at din test blev taget.
 • Medarbejdere må ikke møde på arbejde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19 og skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejdsstart.
 • Hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus, skal du ringe på tlf. 32 32 05 11 for at afklare, hvilke dage, du skal testes. Herefter kan du bestille dine test på coranaproever.dk, hvor du kan få tider til PCR-test
 • Det anbefales også, at du bliver testet som nær kontakt, selv om du er blevet vaccineret.

Særligt for færdigvaccinerede personale:

Vaccinerede personer, der identificeres som nære kontakter, kan undlade at selvisolere, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

 • Er færdigvaccineret* (dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine)
 • Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

*Jf. godkendelsesstudierne er man færdigvaccineret hhv. 7 dage efter 2. vaccination med Comirnaty®, 14 dage efter 2. vaccination med COVID-19 Vaccine Moderna® og 15 dage efter 2. vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca®. Ud fra et pragmatisk perspektiv anlægges en grænse på 14 dage gældende, uanset vaccinetype

Rebild Kommune vil til enhver tid følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Brug af værnemidler til afbrydelse af smitteveje

Alle medarbejdere – de kommunalt ansatte og de private leverandørers – har mulighed for at beskytte sig mod smitte ved brug af værnemidler. Værnemidler skal anvendes, når det påkræves fra Sundhedsstyrelsen eller fra nærmeste leder.

Det er vigtigt, at værnemidlerne benyttes korrekt. Det kan hygiejnekontaktpersonen på din arbejdsplads fortælle dig om. De infektionshygiejniske og håndhygiejniske retningslinjer skal følges. Du finder retningslinjerne på: Nexus.rebild.dk

Vi har følgende værnemidler: Mundbind, beskyttelsesbriller, kitler, heldragt, forklæde, overfladedesinficering, håndsprit, handsker og visir.

Udstyret kan hentes på Materielgården i Støvring efter aftale.

Ved bestilling og spørgsmål om værnemidler skriv til: vaernemidler@rebild.dk

Fremmed assistance

Der opstartes smittesporing og Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på: 3232 0511 mandag til fredag fra kl. 9.30-16.00.

Herudover kan Beredskabsvagten Vest for Storebælt kontaktes på: 70 22 02 69.

Al pressekontakt går gennem centerchefen på: 99 88 84 20.

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

 

Monsido - statistik