Bortgang fra ældrecenter

Start eftersøgningen på selve centret og udvid, hvis beboeren ikke bliver fundet.

Målet med indsatsen

At efterlyse og lede efter den forsvundne beboer.

Handlinger

Når en beboer der ikke kan tage vare på sig selv forlader et ældrecenter uden aftale skal følgende procedure anvendes:

  • Centret gennemsøges af personalet
  • Nærområdet gennemsøges af personalet,
  • Hjemmeplejens personale kontaktes, for at hjælpe med at kigge efter beboeren på deres rute.
  • Steder med betydning for den forsvundne beboer gennemsøges af personalet. F.eks. tidligere bopæl, kirkegården osv.
  • Pårørende kontaktes og orienteres om situationen

Politiet kontaktes for efterlysning og eftersøgning af beboeren.

Hvad kan vi selv gøre?

  • Ældrecenterleder kontaktes for orientering om situationen.
  • Centerchefen kontaktes for orientering om situationen.
  • Efterfølgende når beboeren er fundet, snakker ældrecenterleder med de pårørende, og personalet om forløbet.

Der laves en observation i KMD Nexus om forløbet.

Fremmed assistance

Politi kan kontaktes på 1-1-4.

Monsido - statistik