Bemanding af reception og omstilling

Actioncard ved manglende kommunal tilgængelighed

Målet med indsatsen

I beredskabssituationer at sørge for bemanding af reception og omstilling, for besvarelse af personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne.

(Hvis rådhuset ikke kan anvendes, etableres alternative muligheder for personlig borgerbetjening, f.eks. på bibliotekerne.)

Handlinger

Bemand reception og omstilling med personale fra Job og Borgerservice (indkald evt. supplerende personale).

Opret evt. nødstation på bibliotek

  • Meddeler krisestaben når omstillingen er bemandet

  • Besvarer henvendelser fra borgerne

  • Holder kontakt med krisestaben om, hvilke oplysninger der skal gives til borgerne

  • Viderestiller telefoner til krisestaben (pressen, andre myndigheder mv)

Hvem afmelder indsatsen?

Omstillingen overgår til normal drift, når krisestaben giver besked herom.

Gør vi selv

Bemander reception og omstilling, besvarer/viderestiller personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne.

Fremmed assistance

Krisestaben.