Krisekommunikation

I forbindelse med en krise er det afgørende vigtigt at alle interessenter hurtigst muligt informeres om relevante forhold.

Interessenterne kan være både interne, politikere, pressen og ikke mindst borgerne. I disse kategorier kan der være forskellige grupper der kræver ekstra opmærksomhed. 

Hvilke interessenter der er, skal vurderes i hver enkelt tilfælde, men visse hovedkategorier skal altid overvejes:

  • Internt - medarbejdere
  • Internt - ledelse
  • Eksternt - presse
  • Eksternt - borgere
  • Politikerne

Der kan som sagt være flere forskellige undergrupper der kræver særlig opmærksomhed.

Hvorfor?

Under enhver krise - stor som lille - er det vigtigt med et højt informationsniveau for at undgå rygtedannelse. Forkerte oplysninger der pludselig er i omløb, kan gøre det vanskeligt at håndtere krisen hensigtsmæssigt.

Monsido - statistik